Logowanie

Identyfikuj swoich gości hotelowych dzięki unikalnemu kodowi dostępu, który generowany jest przez Twój panel administratora. Zapewnij im bezpieczeństwo i poufność prostym logowaniem bez podawania danych osobowych czy zakładaniem nowych kont.

 
 

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy?